EVENT

EVENT

Besök oss på VERMEER VIKING MONTER på Entreprenad Live 14-16 oktober 2021!!!

Entreprenad Live är en av de regionala mässorna som anordnas för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen och nästa gång anordnas mässan i Göteborg.
På mässan finns allt förknippat med entreprenadbranschen både tjänst- och produktmässigt men även seminarier, demovisningar och upplevelser- och inte minst möjligheter till provkörning.
Det råder en mycket god infrastruktur på området och Entreprenad Live 2021 erbjuder över 30.000 kvm gräv-område och 4,4 km provkörningsområde.

0583-757473

info@qmatec.se

Parkgatan 15, 696 33 Askersund