EVENT/NYHET

EVENT/NYHET

Inga aktuella mässor eller event är planerade i nuläget.

FROSTSKYDD

Det är dags att vara beredd på vinter! -Minska förlorade drifttimmar och skydda din utrustning


Det blir kallare och kallare ute och vintern börjar närma sig, ska du eller ditt team ut med borrmaskinen så är det A och O att vara beredd på kylan för att hålla er i drift.


En viktig prioritet är att hålla ett noggrant öga på temperaturen vid denna tid på året, varje dag och natt, och se till så att utrustningen inte fryser.


Tiden och kostnaden som krävs för att förhindra att grejer fryser och investeringen av frostskyddsvätskor är en droppe i havet jämfört med exempelvis en frusen pump och förlorade drifttimmar.


Även under pauser såsom lunchrast, underhållsavbrott och byte av borrverktyg finns frys-risk.

 

Här har vi sammanställt några tips och tricks:

  • Borrriggar och kompressorer kan utrustas med motorvärmare, faktum är att vid ca -15 C kommer de flesta motorer inte ens att starta utan värmare eller annan starthjälp, och när maskinen startas låt hydrauloljan komma upp till arbetstemperatur innan du kör igång. Detta hjälper hydraulfunktioner att fungera korrekt.


  • Pumpar, tankar osv.  måste tommas eller spolas igenom med frostskyddsvätskor/glykol vid pauser, luncher och längre verktygsbyten och speciellt i slutet av dagen noggrant. Vid -15 till -20 C tar det 10 till 15 minuter för en pump att frysa. Att reparera eller byta ut en sönderfrusen pump på  eller åt sidan av en borrrigg är kostsamt i både tid och pengar. Ett nytt hus för en pump , väntetid eller att behöva ersätta hela pumpen för en liten rigg kan kosta en entreprenör mycket pengar.

  • Under extrema vintertemperaturer och på längre sikt kan entreprenörer bygga tillfälliga skyddsrum över borriggen och värma dem med el- eller dieseldrivna värmare. Om ekipaget inte kommer att användas på några dagar eller om du inte litar på ditt värmesystem är det bäst att tappa ut alla vätskor och fryskydda din mixpump med frostskyddsmedel.

  • Idealt kan all utrustning stå inomhus, men vi har inte alla den lyxen. Elverk som kan driva en motorvärmare/hyttvärmare, underhållsvärmare t.ex. webastos dieselvärmare är några sätt att hålla värme och få maskinen att starta lättare.

  • Kax och vattenslangar – Se till att du tömmer slangarna och har minst två eller tre extra slangar.

  • Att hålla ditt skåp i lastbilen städat och rent är nyckeln, att halka på islagd lera eller verktyg händer alltför ofta, det ska vara säkert att ta sig in och ur maskinen och lastbilen.

  • Operatörer, borrare och arbetare bör ha lämplig vinterskyddsutrustning, stövlar, overaller, handskar/vantar och annat som behövs för att hålla sig varm och smidig.

  • Förvara alla frysbar material eller västkor i ett uppvärmt utrymme för att förhindra att de fryser, effektiviteten hos vissa tillsatser reduceras när de fryser.

0583-757473

info@qmatec.se

Parkgatan 15, 696 33 Askersund